Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Läkemedel och miljö

Underhållsarbete 2020-09-11: Ett arbete pågår med att fasa ut faropoängen, det vill säga siffervärdena för P, B och T. I stället kommer information om persistens, bioackumulering, toxicitet och risk att beskrivas i text som inkluderar underliggande data. Du kan söka i databasen som vanligt under tiden.

Här kan du söka efter information om läkemedels miljöpåverkan. Du kan söka på en aktiv substans. Om inte annat anges avses miljöpåverkan vid användning.

Information om klassificeringen

I dokumentet får du information om klassificering av substansers miljöfarlighet och miljörisk. Det kan framgå om T avser akut eller kronisk toxicitet. Miljöfarligheten är klassificerad från 0–9, där en högre siffra anger högre miljöfarliga egenskaper hos substansen. Klassificering av risken bygger vanligtvis på teoretiska beräkningar. (För mer information, se under Klassificering.)

För vissa substanser har även en riskbedömning gjorts utifrån halter som uppmätts i miljön i Sverige och effektstudier som bedömts vara av god kvalite. Den bedömningen finns presenterad i dokumenttexten för respektive substans och är utförd av oberoende ekotoxikologisk expertis. Ett kontinuerligt arbete pågår att förse fler substansdokument med denna typ av miljöinformation och även presentera jämförelser av miljörisk mellan substanser avsedda för samma indikation. Utifrån denna typ av riskbedömning har en förteckning över miljöbelastande läkemedel tagits fram inom ramen för Stockholms läns landstings miljöprogram 2017–2021.

Aktuellt

Slamspridning och antibiotikaresistens
Rapport Nr 2020–11 från Svenskt vatten
2020-10-28

Cerveny D, Grabic R, Grabicová K et al. Neuroactive drugs and other pharmaceuticals found in blood plasma of wild European fish. Environment International 146 (2021). https://doi.org/10.1016/j.envint.2020.106188

REPLIK: Vi anser att någon måste börja
Läkemedelsvärlden
2020-10-14

DEBATT: Märkning blir missledande
Läkemedelsvärlden
2020-10-12

Miljösymbol ska guida kunderna på alla apotek
Läkemedelsvärlden
2020-10-12

Antibiotikaresistenta E. coli-bakterier är vanliga i Örebros vatten
Region Örebro län, Universitetssjukhuset Örebro
Pressmeddelande 2020-10-07

Wess, R.A. Update of EMA’s Guideline on the Environmental Risk Assessment (ERA) of Medicinal Products for Human Use. Ther Innov Regul Sci (2020). https://doi.org/10.1007/s43441-020-00216-1

Nytt lyckat grepp mot miljöfarligt läkemedel
Läkemedelsvärlden
2020-10-02

Näslund J, Asker N, Fick J, Larsson J, Norrgren L. Naproxen affects multiple organs in fish but is still an environmentally better alternative to diclofenac. Aquatic Toxicology, Volume 227, October 2020. https://doi.org/10.1016/j.aquatox.2020.105583

Regeringen föreslår miljöpremie för läkemedel
Läkemedelsvärlden
2020-09-21

Fahlman J. The fate and effect of pharmaceuticals in boreal surface waters. Dissertation for PhD. Department of Ecology and Environmental Science Umeå 2020.
2020-09-01

Reducing emissions from antibiotic production
SIWI
2020-07-02

Test av betalningsmodell för nya antibiotika startar
Läkemedelsvärlden
2020-06-18

Otillräckligt renat avloppsvatten hot mot hälsan
Forskning.se
2020-06-16

Ramström, H., Martini, S., Borgendahl, J. et al. Pharmaceuticals and Environment: a web-based decision support for considering environmental aspects of medicines in use. Eur J Clin Pharmacol (2020). https://doi.org/10.1007/s00228-020-02885-1
2020-05-10

Rapport: Läkemedelsindustrin bakom hälsoproblem i Indien
Dagens nyheter
2020-02-19

Miljön viktig i regeringens AMR-strategi
Läkemedelsvärlden
2020-02-17

Slamspridning på åkrar medför inte ökad risk för antibiotikaresistens
Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet
2020-02-10

Starka läkemedel släpps rakt ut i naturen i Sverige
SVT
2020-02-08

Förskrivare ges tips om läkemedel och miljö
Läkemedelsvärlden
2020-02-04

Nijsingh N, Munthe C and Larsson DGJ. Managing pollution from antibiotics manufacturing: charting actors, incentives and disincentives. Environmental Health (2019) 18:95 https://doi.org/10.1186/s12940-019-0531-1.
2020-01-20

Nya ämnen att leta efter i grundvattnet
Sveriges geologiska undersökning
2020-01-15

Tepper V, Nykvist M, Gillman A, Skog E, Wille M, Lindström HS, Tang C, Lindberg RH, Lundkvist Å, Järhult JD. Influenza A/H4N2 mallard infection experiments further indicate zanamivir as less prone to induce environmental resistance development than oseltamivir. J Gen Virol. 2019 Dec 19. doi: 10.1099/jgv.0.001369.
2020-01-07

Engelsk flagga

Sök på bokstav

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z