Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Behandla mer vid osteoporos

Publicerat 2018-04-05

Tridepos kombinationsförpackning är ny på Kloka Listan vid indikationen osteoporos.

Benskört ben.

Alendronat och kalcium + vitamin D3 som ingår i produkten rekommenderas sedan tidigare på Kloka Listan. Det Tridepos kan tillföra är ett förpackningsalternativ med tydlig och pedagogisk patientinformation.

– Bisfosfonater måste tas på rätt sätt för att de ska absorberas och för att man ska undvika biverkningar, sa Marie-Louise Ovesjö, med dr, överläkare Södersjukhuset och ordförande i Kloka Listan-utskottet.

Fler patienter behöver få sekundärpreventiva läkemedel efter fraktur och i första hand rekommenderas alendronat eller zoledronsyra tillsammans med kalcium och D-vitamin.

I andra hand finns alternativet denosumab (Prolia). Förra året flyttade läkemedelskommittén denosumab från specialiserad vård till baslistan, något som snabbt fick effekt. Andelen förpackningar denosumab som förskrivs inom allmänmedicin ökade från 40 till 47 procent på ett år.

– Kom ihåg att den ökade bentätheten som denosumab ger förloras efter utsättning. Vi rekommenderar därför tillsvidarebehandling med denosumab till skillnad från vad som gäller för bisfosfonater.

Karin Nordin

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad