Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

De bästa läkemedlen för Stockholms läns invånare

Publicerat 2018-08-08

Stockholms läns läkemedelskommitté har valt ut 300 läkemedelssubstanser för att de är effektiva, säkra och har ett bra pris. De nya rekommendationerna i Kloka Listan kommunicerades under årets viktigaste läkemedelsdag, Kloka Listan Forum. Evidens nummer 1 rapporterar om förändringarna.

Stockholms läns läke-medelskommitté har valt ut 300 läkemedels-substanser för att de är effektiva, säkra och har ett bra pris. De nya rekommenda-tionerna i Kloka Listan kommunicerades under årets viktigaste läkemedelsdag, Kloka Listan Forum.

Marie-Louise Ovesjö, klinisk farmakolog och ordförande i läkemedelskommitténs Kloka Listan-utskott. Foto Kari Kohvakka.

Nytillkomna preparat i Kloka Listan 2018

Terapiområde

Preparat

osteoporos

alendronat + kalciumkarbonat + kolekalciferol (Tridepos)

Diabetes typ 2

empagliflozin (Jardiance)

Impetigo

fusidinsyra (Fucidin)

Rosacea

ivermektin (Soolantra)

Antikonception

levonorgestrel (Kyleena, hormonspiral)

Funktionell dyspepsi

amitriptylin (Amitriptylin, Saroten)

Neuropatisk smärta

duloxetin (Duloxetin, Aritavi, Cymbalta)

Inflammatoriska
system- och ledsjukdomar


metylprednisolon + lidokain (Depo-Medrol cum lidocain)

Preparat som utgått ur Kloka Listan 2018

 

Terapiområde

Preparat

Extern otit

betametason (Diproderm)

Järnbrist

järnkarboxymaltos (Ferinject)

Intertriginös dermatit

klotrimazol (Canesten)

Flytt till specialiserad vård i Kloka Listan 2018

Terapiområde

Preparat

Sömnstörningar hos barn och ungdomar

melatonin (Melatonin AGB)

Senast ändrad 2018-11-09