Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

De bästa läkemedlen för Stockholms läns invånare

Publicerat 2018-08-08

Stockholms läns läkemedelskommitté har valt ut 300 läkemedelssubstanser för att de är effektiva, säkra och har ett bra pris. De nya rekommendationerna i Kloka Listan kommunicerades under årets viktigaste läkemedelsdag, Kloka Listan Forum. Evidens nummer 1 rapporterar om förändringarna.

Stockholms läns läke-medelskommitté har valt ut 300 läkemedels-substanser för att de är effektiva, säkra och har ett bra pris. De nya rekommenda-tionerna i Kloka Listan kommunicerades under årets viktigaste läkemedelsdag, Kloka Listan Forum.

Marie-Louise Ovesjö, klinisk farmakolog och ordförande i läkemedelskommitténs Kloka Listan-utskott. Foto Kari Kohvakka.

Nytillkomna preparat i Kloka Listan 2018

Nytillkomna preparat i Kloka Listan 2018

Terapiområde

Preparat

osteoporos

alendronat + kalciumkarbonat + kolekalciferol (Tridepos)

Diabetes typ 2

empagliflozin (Jardiance)

Impetigo

fusidinsyra (Fucidin)

Rosacea

ivermektin (Soolantra)

Antikonception

levonorgestrel (Kyleena, hormonspiral)

Funktionell dyspepsi

amitriptylin (Amitriptylin, Saroten)

Neuropatisk smärta

duloxetin (Duloxetin, Aritavi, Cymbalta)

Inflammatoriska
system- och ledsjukdomar


metylprednisolon + lidokain (Depo-Medrol cum lidocain)

Preparat som utgått ur Kloka Listan 2018

Preparat som utgått ur Kloka Listan 2018

Terapiområde

Preparat

Extern otit

betametason (Diproderm)

Järnbrist

järnkarboxymaltos (Ferinject)

Intertriginös dermatit

klotrimazol (Canesten)

Flytt till specialiserad vård i Kloka Listan 2018

‌Flytt till specialiserad vård i Kloka Listan 2018

Terapiområde

Preparat

Sömnstörningar hos barn och ungdomar

melatonin (Melatonin AGB)


Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad