Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Smärtreduktion målet vid neuropatisk smärta

Publicerat 2018-03-28

Läkemedel har begränsad effekt vid neuropatisk smärta, knappt hälften av de behandlade får smärtlindring.

Nanna de Rezende Strander

Det är viktigt att patienten förstår att målet med läkemedelsbehandlingen är smärtreduktion och inte smärtfrihet, sa Nanna de Rezende Strander, läkare, funktionsenhetschef Högspecialiserad smärta, Karolinska universitetssjukhuset.

Vid neuropatisk smärta är icke-farmakologisk behandling viktig. För patienter som inte har beröringsutlöst smärta kan transkutan elektrisk nervstimulering, TENS, vara effektivt.

Tricykliskt antidepressiva amitriptylin rekommenderas i första hand vid neuropatisk smärta på Kloka Listan. I en metaanalys från 2015 hade amitriptylin ett NNT-värde (number needed to treat) på 3,6 för att uppnå en 50-procentig smärtlindring. Nytt för i år är att serotonin- och noradrenalinåterupptagshämmaren duloxetin (NNT 6,4) kommer in som alternativ till gabapentin (NNT 7,2) i andra hand på Kloka Listan.

Pregabalin har inte bättre smärtlindrande effekt än gabapentin men sannolikt större risk för beroende och rekommenderas därför inte. Tramadol och opioider har svagare evidens för behandling och utgör en risk för beroende. Lokalbehandling med kapsaicin, lidokain och botulinumtoxin har också svag evidens. Läkemedel som kan skapa beroende bör som regel undvikas eftersom det ofta kan bli fråga om en längre tids behandling.

– Cannabis har uppmärksammats i massmedier på senare tid men där är evidensen svagt emot användning vid neuropatisk smärta.

Vid insättning av läkemedel är det viktigt att börja med en låg dos som sedan titreras upp långsamt. Då är chansen större att läkemedlet tolereras. Sätt in ett läkemedel i taget och utvärdera effekten. Läkemedel utan effekt ska trappas ut.

För amitriptylin är startdosen 10 mg till kvällen som sedan kan ökas med 10 mg ungefär var femte dag. Den slutliga dosen bör inte vara över 75 mg per dygn på grund av risken för biverkningar. Startdosen för duloxetin är ofta 30 mg som sedan ökas till 60 mg efter en vecka. Doser över 120 mg duloxetin rekommenderas inte. Gabapentindosen är beroende av njurfunktionen. En vanlig startdos är 300 mg som sedan trappas upp vart tredje dygn till högst 3 600 mg/dygn. Den lägsta effektiva analgetiska dosen bör titreras fram, behandlingen blir på så vis individualiserad.

– Var försiktig med tabletter vid behandling av äldre, särskilt med amitriptylin. Till äldre kan ibland lokalbehandling med plåster vara bättre även om de har ett lägre NNT.

Eftersom neuropatisk smärta ibland kan läka ut spontant föreslås uttrappningsförsök av den analgetiska behandlingen en gång per år.

Susanne Elfving

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad