Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Hormonspiral allt vanligare som preventivmedel

Publicerat 2018-04-05

Långverkande metoder som spiral och p-stav ger det mest effektiva skyddet mot graviditet. Trenden är nu att fler kvinnor använder långverkande metoder medan p-piller minskar som preventivmetod.

Angelica Lindén Hirschberg om hormonspiral som preventivmedel. Foto Kari Kohvakka.

Angelica Lindén Hirschberg om hormonspiral som preventivmedel. Foto Kari Kohvakka.

Hälften av unga kvinnor i Sverige använder kombinerade p-piller och med stigande ålder minskar andelen till förmån för långverkande metoder. Men nu kan även de långverkande metoderna rekommenderas till yngre kvinnor.

– Samtliga spiraler kan användas av alla kvinnor, oavsett om de tidigare varit gravida eller inte. All rådgivning ska vara individuell och alla kvinnor bör få information om alla tillgängliga metoder, sa Angelica Lindén Hirschberg, professor, överläkare Karolinska universitetssjukhuset och ordförande i expertrådet för obstetrik och gynekologi.

Hormonspiralen Kyleena som frisätter 9 mikrogram levonorgestrel under 24 timmar är ny på Kloka Listan. Den är storleksmässigt jämförbar med den lilla lågdoserade gestagenspiralen

Jaydess som avger 6 mikrogram levonorgestrel under ett dygn. Den något större hormonspiralen Mirena frisätter 14 mikrogram per dygn. Durationen är tre år för Jaydess medan de båda andra behåller sin effekt under fem år.

Mirena som innehåller högst halter av hormon har även indikationen riklig blödning samt som gestagentillägg för endometrieskydd vid östrogensubstitution.

Hormonspiraler verkar intrauterint och är den hormonella metod som har minst systempåverkan. Enligt Angelica Lindén Hirschberg räknar man därför med lägre risk för biverkningar än med p-piller. Akne och ökad kroppsbehåring är exempel på sidoeffekter som setts med hormonspiral.

– Kvinnor med BMI över 30 bör inte använda kombinerade p-piller på grund av den ökade risken för blodpropp. Där kan hormonspiral vara ett
alternativ.

Karin Nordin

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad