Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Nya möjligheter vid rosacea

Publicerat 2018-04-05

Ivermektin (Soolantra) har tillkommit som förstahandsval vid medelsvår till svår rosacea.

Lena Hagströmer

– Rosacea är en kronisk hudsjukdom som drabbar 5–7 procent av befolkningen, vanligen vid 30–50 års ålder. Sjukdomen är vanligare bland ljushyade med hudtyp 1 och 2. Till skillnad från akne ses inte svarta pormaskar, komedoner, sa Lena Hagströmer, överläkare och verksamhetschef Hudkliniken, Södersjukhuset, ordförande i Stockholms läns läkemedelskommittés expertråd för hud- och könssjukdomar.

Etiologin till sjukdomen är okänd. Det är viktigt att undvika försämrande faktorer som till exempel sol, varm mat eller dryck, kryddor, hetta, kyla eller stress. Glukokortikoider, kosmetika och hudkrämer kan också ge rosacealiknande utslag. Det finns inte någon koppling mellan bildskärmsexponering och rosacea.

Vid mild sjukdom ges lokalbehandling med azelainsyra (Finacea) två gånger per dag i minst två månader innan effekten kan utvärderas. Om azelainsyra inte tolereras kan metronidazolkräm (Robaz, Rozex) testas med dosering två gånger per dag i högst tre till fyra månader.

– Huden kan vara känslig och bli torr av krämen och därför bör behandlingen smygas igång, till exempel en dos varannan dag för att sedan öka upp till två gånger per dag.

Vid medelsvår sjukdom med förtjockningar i huden kan i första hand lokalbehandling med ivermektin (Soolantra) en gång dagligen användas. Effekten utvärderas efter tre månader och behandlingstiden bör inte överstiga fyra månader. Ivermektin har länge använts inom veterinärmedicin och anses ha antiinflammatoriska och parasitdödande effekter. Vid fortsatta besvär eller vid otillräcklig effekt efter cirka tre månaders behandling med ivermektin kan tablett lymecyklin 300 mg två gånger dagligen läggas till i två till tre månader innan effekten utvärderas.

Vid terapisvikt eller vid de svåraste formerna med rhinophyma eller ögonpåverkan remittera till specialist.

Elin Jerremalm

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad