Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Optimera levnadsvanorna inför operation

Publicerat 2018-04-05

För patienter som ska genomgå en operation kan det löna sig att vara i god form. Prehabilitering med fysisk aktivitet, rökstopp, att inte dricka alkohol samt optimerad vikt och nutrition, kan underlätta rehabiliteringen.

Inga Tjäder

Vi pratar nu oftare om att vi vill optimera patienten och öka den funktionella reserven i väntan på kirurgi, sa Inga Tjäder, med dr, överläkare, ANOPIVA-kliniken, Karolinska universitetssjukhuset samt ordförande i Stockholms läns läkemedelskommittés expertråd för anestetika, vätsketerapi och nutrition.

Preoperativ fysisk träning hos patienter som genomgick toraxkirurgi gav till exempel, enligt en sammanställning av åtta studier, färre atelektaser och pneumonier, men oförändrad mortalitet.

Övervikt och fetma påverkade enligt en svensk studie komplikationer vid hysterektomi. Ett BMI över 30 gav bland annat längre operationstid, fler postoperativa komplikationer och högre infektionsfrekvens. Undervikt kan också orsaka postoperativa problem.

Gränsen för riskbruk av alkohol i relation till kirurgi är två eller fler standardglas alkohol per dag, där ett standardglas motsvarar 33 cl starköl eller 12 cl vin.

– Det finns ett par studier på patienter med hög alkoholkonsumtion som fick intensiv alkoholintervention, med utbildning, abstinensprofylax, återfallsprevention och disulfiram, under fyra till åtta veckor före operation. Interventionen gav 70 procent färre postoperativa komplikationer jämfört med kontrollarmen.

Ju tidigare livsstilsförändringarna påbörjas, desto bättre. Olika system i kroppen behöver olika lång tid för optimering.

– För immunsystemet tar det omkring två till åtta veckor att återhämta sig efter att ha slutat med alkohol och rökning. Även tiden till att få en optimal sårläkning kan vara upp till åtta veckor. Om du har en patient som du vet ska opereras, hjälp patienten genom att fråga om levnadsvanor och berätta om de positiva effekterna, sa Inga Tjäder.

Elin Jerremalm

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad