Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Empagliflozin nu på Kloka Listan

Publicerat 2018-03-27

SGLT2-hämmaren empagliflozin (Jardiance) rekommenderas som tillägg till metformin vid diabetes typ 2 och samtidig kardiovaskulär sjukdom.

Pontus Curman

Pontus Curman. Foto: Kari Kohvakka.

Under 2017 uppdaterade Socialstyrelsen de nationella riktlinjerna för diabetesvård. Det blev då högt prioriterat att erbjuda personer med diabetes typ 2 och manifest hjärtkärlsjukdom GLP-1-analogen liraglutid eller SGLT2-hämmaren empagliflozin som tillägg efter metformin. Nu kommer empagliflozin 10 mg in på Kloka Listan för dessa patienter. SGLT2-hämmare hindrar återabsorption av glukos i njuren.

Liraglutid (Victoza) finns med på Kloka Listan sedan förra året. Liraglutid rekommenderas på samma indikation som empagliflozin, samt även till patienter med övervikt och otillfredsställande metabol kontroll trots behandling med metformin. GLP-1-agonister stimulerar receptorerna för det naturliga tarmhormonet GLP-1.

– I Kloka Listan betonar vi multifaktoriell behandling vid diabetes typ 2. Betrakta hälsosamma levnadsvanor med rätt kost och motion som en behandling och inte bara som en rekommendation. Behandla nikotinberoende, hypertoni och höga blodfetter och skatta risken för hjärt-kärlsjukdom med hjälp av NDR:s riskmotor, sa Pontus Curman överläkare Medicinkliniken, Ersta sjukhus och ledamot i expertrådet för endokrinologiska och metabola sjukdomar.

Ett schema för val av diabetesläkemedel vid olika situationer.

Målstyrd blodsockerbehandling innebär att patienter utan komplicerande faktorer ska sträva efter ett HbA1c på 42–48 mmol/mol medan målet är under 52 mmol/mol för majoriteten av patienterna.

– Men vi vet att det kan vara svårt att nå målen. Istället ska vi tillsammans med patienten jubla över varje liten förbättring i HbA1c som vi kan åstadkomma.

Karin Nordin

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad