Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Nytt nummer av Evidens – rapport från Kloka listan forum 2024

Publicerat 2024-03-06

Nästan 300 personer tog chansen att i år besöka Kloka listan forum på plats för att ta del av årets nyheter och förändringar i Kloka listan. I året första nummer av Evidens sammanfattar vi innehållet i dagens föreläsningar, om bland annat nyheter vid behandling av diabetes, hjärtsvikt, KOL och astma.

Fler bör behandlas för hjärtsvikt

Nu rekommenderas SGLT2-hämmare även till hjärtsviktspatienter med bevarad vänsterkammarfunktion.

Vad vi behöver tänka på vid behandling med SGLT2-hämmare

SGLT2-hämmare används som behandling vid ett ökande antal diagnoser. Men hur hanterar man som behandlande läkare de utmaningar som finns, till exempel risken för den ovanliga men allvarliga biverkningen ketoacidos? Frågan diskuterades av en panel med representanter från flera av Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupper under Kloka listan forum.

Tre patientfall: SGLT2-hämmare

Smärtanalys är grunden för rätt behandling

Flera olika faktorer påverkar smärtupplevelsen, därför är det viktigt att göra en biopsykosocial analys före behandling. Vid neuropatisk smärta rekommenderas nu duloxetin jämte amitriptylin i första hand på Kloka listan.

Insulin – när behandlingen inte längre räcker till

Behandlingen av diabetes mellitus typ 2 går bortom att enbart sänka blodsockret. Individanpassad behandling utifrån samsjuklighet och patientens önskemål leder till ökad livskvalitet, en effektivare inbromsning av sjukdomsprogressionen och kardiovaskulära fördelar. När behandlingsmålet inte längre uppnås med ursprunglig behandling är en tidig och adekvat övergång till insulin av allra största vikt för personer med diabetes mellitus typ 2.

Behandling av astma och KOL – nya riktlinjer

Inhalationssteroid ska användas vid astma redan från 6 års ålder. Vid KOL med frekventa exacerbationer ser behandlingsrekommendationen likadan ut oavsett symtom. Det var de främsta nyheterna som presenterades av ledamöter i expertgruppen för lung- och allergisjukdomar.

Fler alternativ vid atopiskt eksem

Lokalbehandling med kalcineurinhämmarna pimekrolimus och takrolimus finns nu som andrahandsalternativ i Kloka listan. De kan väljas när steroider inte ger tillräcklig effekt eller inte kan användas, till exempel på grund av biverkningar.

Kloka kliniska val, förespråkar utmönstring av vård utan patientnytta

”Choosing Wisely” är en internationell rörelse för att identifiera och utmönstra åtgärder i vården som saknar patientnytta. Initiativet ”Kloka kliniska val” verkar för att introducera modellen i den svenska sjukvården.

Läs även om:

5 frågor till Mats Ek, ny ordförande för Regions Stockholms läkemedelskommitté

Nya riktlinjer: Vaccination vid äggallergi – oftast inget som helst problem

Med några få undantag kan barn och ungdomar med äggallergi vaccineras enligt samma rutiner som alla andra.

Tips från farmakologen: Biosimilarer – same same but different…?

Den första biosimilaren, av nu drygt 90 godkända, blev tillgänglig inom EU år 2006. Vi kan förvänta oss fler biosimilarer framöver, till stor del drivet av möjligheten att spara stora summor pengar, men också för att det kan förbättra patienternas tillgång till läkemedel i ett läge med ständiga restnoteringar. Alla är dock inte odelat positiva till biosimilarer. Är biosimilarer en vinst för samhället men en förlust för patienten?

Detta och mycket mer hittar du i Evidens som ges ut av Region Stockholms läkemedelskommitté.

Du hittar artiklarna här »

Det går också bra att beställa pappersutgåvan. Skicka ett mejl till lakemedelskommitten.hsf@regionstockholm.se

Trevlig läsning!

Martina Junström
chefredaktör tidningen Evidens

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad