Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Klok läkemedelsbehandling av de mest sjuka äldre (MSÄ)

Vaccinationer

Vad bör behandlas

Det finns begränsat antal riktade vaccinationsstudier mot målgruppen mest sjuka äldre. Det finns ändå vetenskapligt underlag för att ju äldre människor är desto sämre är vaccinationssvaret (oftast mätt som antikroppar), även om individuella skillnader alltid förekommer.

Många infektionssjukdomar drabbar äldre med underliggande sjukdomar mycket hårdare med ökad morbiditet och mortalitet som följd. Återkommande exempel är säsongsinfluensan, pneumokockinfektioner samt TBE. Därför finns det särskilda skäl att vaccinera de mest sjuka äldre och i vissa fall rekommenderas ett förstärkt vaccinschema för att optimera vaccinationssvaret. Det finns inga hållpunkter för ökad andel vaccinationsbiverkningar hos sjuka äldre.

Sammanfattningsvis är vinsterna med att vaccinera äldre större än farhågan att vaccinationssvaret är sämre. Även en mindre effekt kan göra sjukdomen lindrigare eller förebygga vård på sjukhus.

Följande vacciner är särskilt aktuella

Influensavaccin
Influensavaccin: påfyllnadsdos varje år från 65 års ålder. Boende på SÄBO har sedan säsongen 20/21 erbjudits högdosvaccin mot influensa, vilket ger ett bättre immunsvar hos denna patientgrupp.

Pneumokockvaccin
För personer från 65 års ålder, som inte tillhör riskgrupp enligt nedan, rekommenderas en dos pneumokockvaccin vart 5:e år (kolhydratvaccin Pneumovax).

För personer som är immunsupprimerade eller har nedsatt mjältfunktion, samt för de som tillhör vissa andra grupper med mycket hög risk att drabbas av pneumokockinfektion, rekommenderas pneumokockkonjugatvaccin (Prevenar 13) följt av kolhydratvaccin (Pneumovax) efter ett intervall om minst 2 månader.

Vaccination mot covid-19
Rekommendationerna förändras kontinuerligt. För aktuella rekommendationer, se Vårdgivarguiden/Samlad information om vaccination mot covid-19.

Följande vacciner ingår inte i läkemedelsförmånen utan bekostas av patienten

TBE-vaccin
När vaccination påbörjas efter 50 års ålder ska grundvaccinationen innehålla en extra dos.

Bältrosvaccin
Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för vaccinationer rekommenderar för närvarande att Zostavax övervägs till dem som fyllt 65 år.

Shingrix, som är ett avdödat vaccin och därmed också kan ges till immunsupprimerade, är att rekommendera på grund av bättre vaccineffekt hos äldre. Detta vaccin finns för närvarande (2021) inte att beställa. Utredning och hälsoekonomiska analyser pågår.

Stelkrampsvaccin
Det är framför allt äldre kvinnor som riskerar att vara helt oskyddade. Äldre personer bör tillfrågas om sitt stelkrampsskydd och erbjudas grundvaccination om de helt saknar skydd. Grundvaccinerade personer ska erbjudas en boosterdos om det gått mer än 20 år sedan föregående dos.

Senast ändrad