Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Läkemedel och miljö

Här kan du söka efter information om läkemedels miljöpåverkan. Du kan söka på en aktiv substans. Om inte annat anges avses miljöpåverkan vid användning.

Information om klassificeringen

I dokumentet får du information om klassificering av substansers miljöfarlighet och miljörisk. Det kan framgå om T avser akut eller kronisk toxicitet. Miljöfarligheten är klassificerad från 0–9, där en högre siffra anger högre miljöfarliga egenskaper hos substansen. Klassificering av risken bygger vanligtvis på teoretiska beräkningar. (För mer information, se under Klassificering.)

För vissa substanser har även en riskbedömning gjorts utifrån halter som uppmätts i miljön i Sverige och effektstudier som bedömts vara av god kvalite. Den bedömningen finns presenterad i dokumenttexten för respektive substans och är utförd av oberoende ekotoxikologisk expertis. Ett kontinuerligt arbete pågår att förse fler substansdokument med denna typ av miljöinformation och även presentera jämförelser av miljörisk mellan substanser avsedda för samma indikation. Utifrån denna typ av riskbedömning har en förteckning över miljöbelastande läkemedel tagits fram inom ramen för Stockholms läns landstings miljöprogram 2017–2021.

Aktuellt

Stor pilotanläggning ska rena avloppsvatten från läkemedelsrester
Cision
2019-12-12

‘Dump it down the drain’: How contaminants from prescription-drug factories pollute waterways
Gilbert N
2019-12-11

Stockholms vatten fulla av läkemedel – aktivt kol kan vara lösningen
SVT nyheter
2019-12-04

Våtmarker reducerar läkemedel
Cirkulation
2019-11-28

Miljöarbetet i regionerna 2019
Sveriges Kommuner och Landsting
2019-11-27

Pharmaceutical Residues in Freshwater. Hazards and Policy Responses.
OECD
2019-11-13

Carter LJ, Agatz A, Kumar A, Williams M. Translocation of pharmaceuticals from wastewater into beehives. Environ Int. 2019 Nov 8;134:105248. doi: 10.1016/j.envint.2019.105248.
2019-11-08

Beställargrupp för minskade utsläpp av läkemedelsrester, mikroplaster och andra föroreningar via avloppsreningsverk. Redovisning 2018-19.
Svenskt Vatten
2019-10-30

Nya data: stora utsläpp vid tillverkning
Läkemedelsvärlden
2019-10-29

Nu kan gröna läkemedel belönas vid upphandling
Läkemedelsvärlden
2019-10-28

Miljögifter och övergödning – Upplands vattendrag får underkänt
SVT nyheter
2019-10-21

Mediciner förändrar fiskars beteende
forskning.se
2019-10-17

”AMR är en fråga som vi kommer att fördjupa oss i”
Läkemedelsvärlden
2019-10-17

Svensk expertis inom AMR ska hjälpa globalt
Socialdepartementet
2019-10-17

Sales of veterinary antimicrobial agents in 31 European countries in 2017
European Medicines Agency
2019-10-15

Klimateffekterna från anestesin kan minska
Läkartidningen
2019-10-10

Ministrar vill jobba ihop mot AMR
Läkemedelsvärlden
2019-10-01

Pharmaceutical residues in freshwater. Hazards and Policy Responses.
OECD
2019-09-23

De mäter hur p-piller och psykofarmaka påverkar fiskarna
Mitt i
2019-09-14

Hoppas på hackare i antibiotikaresistensfrågan
Läkemedelsvärlden
2019-09-06

En effektivare uppföljning av antibiotika för djur
Regeringen
2019-09-05

Läkemedelsrening i Degeberga reningsverk
Kristianstads kommun
2019-09-04

Sverige anordnar internationell högnivåkonferens om antibiotikaresistens
Regeringen
2019-09-02

Nytt initiativ ska minska utsläppen av antibiotika
Läkemedelsvärlden
2019-08-27

Restnoteringar kan bidra till antibiotikaresistens
Läkemedelsvärlden
2019-08-22

Antibiotikaförsäljningen fortsätter minska
Läkemedelsvärlden
2019-08-16

Bengtsson-Palme J, Milakovic M, Švecová H, et al. Industrial wastewater treatment plant enriches antibiotic resistance genes and alters the structure of microbial communities. Water Res. 2019 Oct 1;162:437-445. doi: 10.1016/j.watres.2019.06.073.
2019-08-12

Läkemedelsrester i Vättern kartläggs
SVT nyheter
2019-07-18

”Inget skäl att släppa ut antibiotika”
Läkemedelsvärlden
2019-07-02

”Vi måste minska riskerna med potentiellt hälsofarliga ämnen i vatten”
Forskning.se
2019-06-20

Bakterier i avloppsvattnet resistenta mot nya antibiotika
Forskning.se
2019-06-13

Statistik över antibiotikaförsäljning samt om antibiotikaresistens
Folkhälsomyndigheten och Statens veterinärmedicinska anstalt
2019-06-11

”Antibiotikarester i miljön bör övervakas”
Läkemedelsvärlden
2019-06-05

Så vill EMA snabba på antibiotikautvecklingen
Läkemedelsvärlden
2019-05-27

Antibiotika – ”Vi kan inte bara göra utredningar”
Läkemedelsvärlden
2019-05-21

”Utsläppen måste kunna kontrolleras”
Läkemedelsvärlden
2019-05-16

Riksdagen vill snabba på rening av läkemedelsrester
Läkemedelsvärlden
2019-05-09

New database for pharmaceutical in the environment initiatives
Safer Pharma
2019-05-01

No time to wait: securing the future from drug-resistant infections
Interagency Coordination Group on Antimicrobial Resistance
2019-05-01

Antibiotikaresistens dödar snart miljoner varje år
Läkemedelsvärlden
2019-04-29

Bakteriell hjärnhinneinflammation kan behandlas utan antibiotika
Läkemedelsvärlden
2019-04-10

Vill utveckla läkemedel mot antibiotikaresistens
Läkemedelsvärlden
2019-04-04

European Union Strategic Approach to Pharmaceuticals in the Environment
European Commission
2019-03-11

Beslut om dricksvattenkvalitet
Regeringskansliet
2019-03-07

Uppdaterad broschyr för klok användning av antibiotika
Läkartidningen
2019-03-06

Klimatstrategi och dricksvatten i fokus på miljörådsmöte
Regeringskansliet
2019-03-01

Ökning av resistenta bakterier väcker oro
Läkemedelsvärlden
2019-02-28

Läkemedelsrester ökar i färskvatten
Läkemedelsvärlden
2019-02-22

Svårupptäckt antibiotikaresistens underskattas i sjukvården
Forskning.se
2019-02-12

Trots ökning tas för få helt nya antibiotika fram
Läkemedelsvärlden
2019-02-11

Miljöspendanalys
Upphandlingsmyndigheten
2019-02-06

Landstingens miljöpåverkan
Upphandlingsmyndigheten
2019-02-06

Inköp från läkemedelssektorn påverkar klimatet
Upphandlingsmyndigheten
2019-02-06

Pharmaceutical industry lacks a clear and transparent commitment to environmental protection
Health Care Without Harm
2019-01-28

Kurs lär läkare undvika onödiga antibiotikarecept
Läkemedelsvärlden
2019-01-22

Antibiotikaförsäljningen minskade med 4,4 procent i fjol
Folkhälsomyndigheten
2019-01-18

Kan etappbelöningar ge fler nya antibiotika?
Läkemedelsvärlden
2019-01-15

Myndighetssamarbete ska främja nya antibiotika
Läkemedelsvärlden
2019-01-14

New hope to rescue the livesaving antibiotics
SIWI Stockholm International Water Institute
2019-01-10

Karkman, A., K. Pärnänen, and D.G.J. Larsson. Fecal pollution can explain antibiotic resistance gene abundances in anthropogenically impacted environments.
Nature Communications, 2019. 10(1): p. 80.
2019-01-08

Kunskapscentrum för läkemedel i miljön. Verksamhetsplan 2019–2023
Läkemedelsverket
2019-01-07

Engelsk flagga

A-Z lista

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z