Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Miljö och läkemedel

Här kan du söka efter information om läkemedels miljöpåverkan. Du kan söka på ett läkemedels produktnamn, en ingående substans eller en ATC-kod. Om inte annat anges avses miljöpåverkan vid användning.

Information om klassificeringen

I första sökvyn får du information om klassificering av substansers miljöfarlighet och miljörisk. I miljöbedömningsdokumentet för varje läkemedel i databasen kan det framgå om T avser akut eller kronisk toxicitet. Miljöfarligheten är klassificerad från 0–9, där en högre siffra anger högre miljöfarliga egenskaper hos substansen. Klassificering av risken bygger vanligtvis på teoretiska beräkningar. (För mer information, se under Klassificering.)

För vissa substanser har även en riskbedömning gjorts utifrån halter som uppmätts i miljön i Sverige och effektstudier som bedömts vara av god kvalite. Den bedömningen finns presenterad i dokumenttexten för respektive substans och är utförd av oberoende ekotoxikologisk expertis. Ett kontinuerligt arbete pågår att förse fler substansdokument med denna typ av miljöinformation och även presentera jämförelser av miljörisk mellan substanser avsedda för samma indikation. (Dokumenttexten nås genom att klicka på det blåfärgade dokumentnamnet.) Utifrån denna typ av riskbedömning har en förteckning över miljöbelastande läkemedel tagits fram inom ramen för Stockholms läns landstings miljöprogram 2017–2021.

Aktuellt

Kan etappbelöningar ge fler nya antibiotika?
Läkemedelsvärlden
2019-01-15

Myndighetssamarbete ska främja nya antibiotika
Läkemedelsvärlden
2019-01-14

New hope to rescue the livesaving antibiotics
SIWI Stockholm International Water Institute
2019-01-10

Karkman, A., K. Pärnänen, and D.G.J. Larsson. Fecal pollution can explain antibiotic resistance gene abundances in anthropogenically impacted environments.
Nature Communications, 2019. 10(1): p. 80.
2019-01-08

Kunskapscentrum för läkemedel i miljön. Verksamhetsplan 2019–2023
Läkemedelsverket
2019-01-07

Engelsk flagga

A–Z-lista

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z