Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Läkemedel och miljö

Här kan du söka efter information om läkemedels miljöpåverkan. Du kan söka på en aktiv substans. Miljörisken avser vid användning av ett läkemedel. Kunskapsstödet utgår från tre källor:
1. miljöinformation från europeiska läkemedelsmyndighetens (EMAs) utredningsrapporter (European Public Assessment Report, EPAR)
2. miljöinformation på Fass.se
3. miljöriskbedömningar för vissa substanser utifrån halter som uppmätts i miljön i Sverige och effektstudier.

Med utgångspunkt från de två förstnämnda källorna saknas miljöinformation för många läkemedel. Databasen utgår från Region Stockholms arbete och kan innebära exempelvis att information om Kloka listan, rekommenderade läkemedel i Region Stockholm, har tagits med. 

Information om klassificeringen

I dokumenten får du information om klassificering av substansers miljöfarlighet och miljörisk. Klassificering av risken bygger vanligtvis på teoretiska beräkningar. (För mer information, se under Klassificering.)

För vissa substanser har även en riskbedömning gjorts utifrån halter som uppmätts i miljön i Sverige och effektstudier som bedömts vara av god kvalitet. Den bedömningen finns presenterad i dokumenttexten för respektive substans och är utförd av oberoende ekotoxikologisk expertis. Ett kontinuerligt arbete pågår att förse fler substansdokument med denna typ av miljöinformation och även presentera jämförelser av miljörisk mellan substanser avsedda för samma indikation. Utifrån denna typ av riskbedömning togs en förteckning över miljöbelastande läkemedel Pdf, 102.3 kB.fram inom ramen för Region Stockholms miljöprogram 2017–2021.

Aktuellt

2024

Brodin T, Bertram MG, Arnold KE. et al. The urgent need for designing greener drugs. Nat Sustain (2024).
2024-06-05

Miljöhänsyn i läkemedelslagstiftningen
Rapport från Läkemedelsverket
Datum: 2024-05-23
Dnr: 1.1.8-2023-051722

Omvärldsanalys 2024. Nationella läkemedelsstrategin.
Datum: 2024-05-23
Dnr: 1.1.5-2024-041668

Nya riktlinjer för miljöriskbedömningar av humanläkemedel från den europeiska läkemedelsmyndigheten från och med 2024-09-01
EMA

Antibiotikaresistens hotar viktiga cancerbehandlingar
Läkemedelsvärlden
2024-05-22

Castillo NA, James WR, Santos RO, et al. Understanding pharmaceutical exposure and the potential for effects in marine biota: A survey of bonefish (Albula vulpes) across the Caribbean Basin. Chemosphere, Volume 349, 2024, 140949, ISSN 0045-6535, https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2023.140949.

Meyer C, Stravs MA, Hollender J. How wastewater reflects human metabolism – suspect screening of pharmaceutical metabolites in wastewater influent. Environ. Sci. Technol. 2024. DOI: 10.1021/acs.est.4c00968

Vem har ansvaret för fortsatt läkemedelsbehandling?
Läkartidningen
2024-04-18

Uppdrag att fortsätta utveckla försöksverksamhet för en miljöpremie i läkemedelsförmånssystemet S2023/02005
Rapport från Läkemedelsverket
Datum: 2024-03-21
Dnr: 1.1.8-2023-052924

Uppdrag att fortsätta utveckla försöksverksamhet för en miljöpremie i läkemedelsförmånssystemet
Rapport från Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
Datum: mars 2024
Dnr: 2014/2023

Sanja Riikonen, Johanna Timonen, Tiina Sikanen. Environmental considerations along the life cycle of pharmaceuticals: Interview study on views regarding environmental challenges, concerns, strategies, and prospects within the pharmaceutical industry, European Journal of Pharmaceutical Sciences, Volume 196, 2024, 106743, ISSN 0928-0987, https://doi.org/10.1016/j.ejps2024.106743.

Redovisning av miljöledningsarbetet 2023 Pdf, 804.9 kB.
Rapport från Läkemedelsverket
Datum: Februari 2024
Dnr: 1.1.2-2023-109778

Mark P. Lentz, Duncan J. Graham, Michelle T.H. van Vliet. Drought impact on pharmaceuticals in surface waters in Europe: Case study for the Rhine and Elbe basins,
Science of The Total Environment, Volume 922, 2024, 171186, ISSN 0048-9697, https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2024.171186.

Bättre läkemedelsrening senast 2045
Läkemedelsvärlden
2024-02-31

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2024/573 av den 7 februari 2024 om fluorerade växthusgaser, om ändring av direktiv (EU) 2019/1937 och om upphävande av förordning (EU) nr 517/2014

Nationell läkemedelsstrategi 2024–2026
Socialdepartementet
2024-02-05

SK-kurser i levnadsvanor rustar läkare att motivera hälsosamt val
Läkartidningen
2024-01-31

Fyra regioner klarade mål för antibiotika på recept
Läkemedelsvärlden
2024-01-30

Svenskarna bra på att lämna in sina mediciner
Läkemedelsverket
2024-01-30

Urban wastewater: Council and Parliament reach a deal on new rules for more efficient treatment and monitoring
Council of the European Union
2024-01-29

Lång resa kvar till ny läkemedelslagstiftning
Läkemedelsvärlden
2024-01-24

Effektivare tillsyn över apotek, bättre skydd vid patientskador samt översyn av handel med receptfria läkemedel SOU 2023:101
Regeringen
2024-01-17

Engelsk flagga

Sök på bokstav

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z