Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Läkemedel och miljö

Här kan du söka efter information om läkemedels miljöpåverkan. Du kan söka på en aktiv substans. Om inte annat anges avses miljöpåverkan vid användning.

Information om klassificeringen

I dokumenten får du information om klassificering av substansers miljöfarlighet och miljörisk. Klassificering av risken bygger vanligtvis på teoretiska beräkningar. (För mer information, se under Klassificering.)

För vissa substanser har även en riskbedömning gjorts utifrån halter som uppmätts i miljön i Sverige och effektstudier som bedömts vara av god kvalitet. Den bedömningen finns presenterad i dokumenttexten för respektive substans och är utförd av oberoende ekotoxikologisk expertis. Ett kontinuerligt arbete pågår att förse fler substansdokument med denna typ av miljöinformation och även presentera jämförelser av miljörisk mellan substanser avsedda för samma indikation. Utifrån denna typ av riskbedömning har en förteckning över miljöbelastande läkemedel Pdf, 125.3 kB.tagits fram inom ramen för Region Stockholms miljöprogram 2017–2021.

Aktuellt

Svensk antibiotikaförskrivning bland den lägsta
OECD Health at a Glance 2021
2021-11-09

Larsson, D.G.J., Flach, CF. Antibiotic resistance in the environment. Nat Rev Microbiol (2021). https://doi.org/10.1038/s41579-021-00649-x

”Sverige måste leda kampen mot den tysta pandemin”
DN Debatt.
2021-10-31

Edlund C, et al. The clinical and microbiological efficacy of temocillin versus cefotaxime in adults with febrile urinary tract infection, and its effects on the intestinal microbiota: a randomised multicentre clinical trial in Sweden. Lancet Infectious diseases. Published:October 28, 2021. DOI: https://doi.org/10.1016/S1473-3099(21)00407-2

Kanwischer M, et al. Substances of emerging concern in Baltic Sea water: Review on methodological advances for the environmental assessment and proposal for future monitoring. Ambio. 2021 Oct 12.
2021-10-27

Antibiotika ökade under tredje kvartalet
Läkemedelsvärlden
2021-10-26

Pharmaceuticals and endocrine disruptors: transfer from water to land ecosystems
European Commission
2021-10-14

Läkemedelsrening effektiv men dyr
Läkemedelsvärlden
2021-10-14

Miljöfrågor viktiga bland motionerna om läkemedel
Läkemedelsvärlden
2021-10-06

Har bidragen lett till bättre läkemedelsrening?
Läkemedelsvärlden
2021-10-05

Regeringen vill öka tillgången till äldre antibiotika
Läkemedelsvärlden
2021-09-13

Swedres-Svarm 2020. Sales of antibiotics and occurrence of
resistance in Sweden. Solna/Uppsala ISSN1650-6332.
2021-09-10

Möller V, et al. Antibiotic resistance among major pathogens compared to hospital treatment guidelines and antibiotic use in Nordic hospitals 2010–2018. Infectious diseases 2021, VOL. 53, NO. 8, 607–618.
2021-09-10

Use of antibiotics in animals is decreasing
EMA
2021-06-30

Bakteriedödande ämnen ökar antibiotikaresistens
Läkemedelsvärlden
2021-06-23

Ramström H, Wallhuss S, Lärfars G. Sätt fokus på arbetet med att minska läkemedelsrester i miljön. Läkartidningen.se 2021-06-23

”En mörk bild för klimatet – varnas för extrem hetta och torka”
Sveriges Radio
2021-06-23

Cerveny D, Fick J, Klaminder J, et al. Water temperature affects the biotransformation and accumulation of a psychoactive pharmaceutical and its metabolite in aquatic organisms. Environment International, Volume 155, October 2021.

”Ett rop på hjälp”
Läkemedelsvärlden
2021-06-16

Cars O, Chandy SJ, Mpundu M, et al. Resetting the agenda for antibiotic resistance through a health systems perspective. Lancet Glob Health 2021; 9: e1022–27.

Läkemedel i vattenrecipienter. Hur prioriterar vi framtidens rening?
Länsstyrelsen Skåne
2021-06-14

Viss uppgång i antibiotikaförsäljning
Dagens Medicin
2021-06-11

Lägger ned ozonrening av sjukhusavlopp efter test
Läkemedelsvärlden
2021-06-09

G7 ministers commit to combat antibiotic pollution from drug manufacturing.
Göteborgs universitet
2021-06-09

S Svebrant, R Spörndly, RH Lindberg, et al. On-site pilot testing of hospital wastewater ozonation to reduce pharmaceutical residues and antibiotic-resistant bacteria. Antibiotics. 2021, 10(6), 684.

Nada H. Integrated assessment of environmental and human health risks of antibiotic residues and resistance for environmental and health policy. Avhandling. Karolinska Institutet 2021.

”Transparens får tillverkarna att tvätta sin byk”
Läkemedelsvärlden
2021-04-20

Myndigheter ska utveckla miljöpremie för läkemedel
Läkemedelsvärlden
2021-04-10

AS Bruun Rasmussen, A Hammou, T Fyhn Poulsen, et al. Definition, categorization, and environmental risk assessment of biopharmaceuticals. Science of The Total Environment
Volume 789, 1 October 2021, 147884.

Fiskar blir nervösa och fega av antidepressiva läkemedel
Forskning.se
2021-04-06

Läkemedelsrester från Stockholm kan renas med aktivt kol
Ingenjören
2021-04-04

ReAct Europe. Ensuring sustainable access to effective antibiotics for everyone ‒ everywhere. Mars 2021.

Projekt gav framgångsrik rening av läkemedelsrester och PFAS
Svenskt Vatten
2021-03-24

Globalt miljölarm kan visa sig vara falsklarm
Vetenskapsradion På djupet
2021-03-08

Ny modell kan förutsäga hur bakterier utvecklar antibiotikaresistens
Uppsala Universitet
2021-03-05

Antibiotics: even low levels found in the environment might drive resistance
Europeiska kommissionen
2021-03-03

Läkemedel förorenar våra vatten – läkare bör agera
Läkartidningen
2021-02-22

Avloppsvatten från sjukhus ökar antibiotikaresistens
Läkemedelsvärlden
2021-02-16

Premiär för omdiskuterad märkning på apoteken
Läkemedelsvärlden
2021-02-10

Förekomst av organiska miljöföroreningar i svenska vatten
Mälarens vattenvårdsförbund, Vänerns vattenvårdsförbund, Vätternvårdsförbund
2021-02-01

Antibiotikaresistens sprids lättare än väntat
Chalmers tekniska högskola
2021-01-28

Läkemedelsverket: Vi känner till problematiken
Svenska Dagbladet
2021-01-26

”Populär gel och spray ett hot mot miljön”
Svenska Dagbladet
2021-01-23

Oavslutade antibiotikakurer driver resistens: Sanning eller myt?
Läkartidningen
2021-01-12

Upptäckt ger verktyg mot antibiotikaresistens
Läkemedelsvärlden
2021-01-12

Engelsk flagga

Sök på bokstav

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z